Informoval o tom tiskový odbor Akademie věd. Objev oznámily čtyři experimentální skupiny provádějící pět let výzkum na urychlovači relativistických jader RHIC v Brookhavenské národní laboratoři ve státě New York. "Je to nová věc a určitě to bude dál hnát tento obor," řekl ČTK Michal Šumbera z Ústavu jaderné fyziky.

Vědci tvrdí, že nový stav hmoty se spíše než plynu volných kvarků a gluonů podobá jejich ideální kapalině. Částice vzniklé na samém počátku srážky dvou relativistických jader projevují velký sklon ke kolektivnímu pohybu, který je charakteristickou vlastností kapalin.

Na rozdíl od obyčejných kapalin, kde se jednotlivé částice, molekuly, pohybují do značné míry chaoticky, vykazuje však nový stav hmoty vysoký stupeň kolektivity, připomínající tak trochu pohyb rybího potěru při průchodu rychle se měnícím profilem dna vodního toku či nádrže. Nový stav hmoty je vlastně ideální známou kapalinou, teče prakticky bez tření při teplotách stotisíckrát větších, než je teplota ve středu Slunce.

Existenci této formy hmoty předpokládaly experimenty s jádry, které se konaly při nižších energiích v Evropské laboratoři částicové a jaderné fyziky (CERN) v 90. letech. CERN o výsledcích svých experimentů informoval před pěti lety.

Podle výsledků RHIC však byla pomocí mnoha nezávislých měření existence nového stavu hmoty skutečně prokázána. Zároveň se ukázalo, jak moc se pozorované vlastnosti horké a husté hmoty liší od všech doposud existujících teoretických předpovědí.

Jednoho se čtyř experimentů na urychlovači RHIC se účastní skupina osmi vědců a doktorandů z Ústavu jaderné fyziky a Fyzikálního ústavu Akademie věd. Experimentu STAR se účastní i dva další mladí čeští vědci, kteří jsou na stáži na Yalské univerzitě. Čeští vědci se zabývají analýzou kolektivního pohybu částic zrozených v pozdějším stádiu jaderné srážky.