Oficiálně však podle lokálního tisku podnik spadá do kolonky "ostatní služby". Případ ale není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá. Švédsko totiž před několika lety přijalo zákon, jímž postihuje nikoli prodej, ale nákup sexuálních služeb. Dotyčná tedy sice může podnikat v souladu s právem, ale podle zákona si její služby nikdo nesmí koupit, neboť jinak může být potrestán.

"Mám vlastní podnik na jednu - mou - osobu, ale nemohu si například pronajmout žádné prostory, neboť v takovém případě by byl pronajímatel souzen jako kuplíř," dodala ke spletitostem své branže tato nejmenovaná žena, která sama sebe nazývá "sexuální dělnicí".

Navzdory právnímu labyrintu však nová podnikatelka nedostatkem financí podle všeho netrpí. Svůj vlastní hrubý roční příjem odhaduje přibližně na 900 000 švédských korun (asi 3,15 milionu Kč). Názor odpovědných zaměstnanců daňového úřadu na registraci této kněžky lásky podle tisku zdaleka nebyl jednotný. Zvítězil však názor: "Když chce platit daně, ať tedy platí". Novopečená podnikatelka bojuje mimo jiné i za to, aby prostitutky ve Švédsku mohly založit vlastní oficiální odbory.