Směrem, kde na obloze najdeme souhvězdí Vlka, leží mladá hvězda GQ Lup, která hostí vůbec první vyfotografovanou exoplanetu. Během posledních desítek let se podařilo astronomům objevit již více než sto padesát takových světů, přímým pozorováním jsme se však zatím nikdy o jejich existenci nedozvěděli.

Více než sto padesát vzdálených světů

Exoplanety jsou vzdálené planetární objekty obíhající kolem cizích hvězd. Valná většina známých systémů je tvořena několika tělesy, podobně jako naše soustava. Dodnes byly k detekci vzdálených světů použity dvě nepřímé metody. Spektroskopické rozdvojování čar v důsledku Dopplerova principu a také pozorování zákrytu hvězdy planetou. Při takovém zákrytu dochází k poklesu intenzity světla hvězdy, které měříme. Nedávno podobnou metodou pozoroval exoplanetu také Spitzerův infračervený dalekohled, který měřil úbytek světla celého systému během průchodu exoplanety za hvězdou.

První snímek!

Nové přímé pozorování exoplanety ve Vlku budou astronomové publikovat v odborném časopise Astronomy and Astrophysics. Týmu se podařilo rozšířit způsob detekce vzdálených planet o další metodu o které se nedoufalo, že pozemská pozorování umožní. Vzhledem k tomu, že valná většina známých exoplanet obíhá příliš blízko mateřské hvězdy, nedisponují ani ty největší pozemské dalekohledy dostatečným rozlišením pro jejich zobrazení. V případě planety u GQ Lup měli ovšem astronomové štěstí, že obíhá v dostatečně velké vzdálenosti a vymanila se tak ze záře mnohem jasnější hvězdy.

Přestože jsou zatím získané výsledky nepřesné, udává evropský tým několik informací o novém tělese. Planeta je asi dvakrát větší než Jupiter, teplota atmosféry asi dva tisíce stupňů. Spektra odhalila v atmosféře vodu, ale život lze v těchto podmínkách čekat stěží už jen proto, že planety nemá pevný povrch. Někteří skeptičtí kolegové úspěšného týmu dokonce argumentují, že vzhledem k nejistotám měření a ne příliš dobře známé vzdálenosti (cca 500 světelných roků), může být planety klidně nevyvinutou hvězdou, tak zvaným hnědým trpaslíkem. Vzdálenost exoplanety od mateřské hvězdy je v tomto případě asi stokrát větší, než vzdálenost Země od Slunce.