Naopak nejmíň rádi lidé čekají na autobus. O výsledcích výzkumu Lidé o věcech milých i nemilých dnes na internetových stránkách CVVM informoval Jan Červenka.

Ranní vstávání, které je silně proti mysli hlavně mladším generacím, nám celkově vadí méně než čekání na opožděný autobus. Pro instituce, které se zabývají výzkumem veřejného mínění, je asi potěšujícím zjištěním, že zodpovídání otázek výzkumu veřejného mínění májí lidé v podstatně menší neoblibě než čekání na zpožděný autobus i než ranní vstávání.