Osmatřicetiletá Jacksonová si stěžovala, že Gardner ji v posledních devíti letech průběžně pronásledoval. Loni se mu dokonce podařilo vniknout do televizního studia, jen aby ji mohl spatřit. Vyzbrojen byl prý tehdy nožem. Z místa jej musela odvléci bezpečnostní služba.

"Pronásledoval mě, posílal mi faxy a dopisy a pokoušel se o osobní setkání, po celých devět let," vypověděla o Gardnerovi již dříve zpěvačka, která se ve čtvrtek k soudu nedostavila.

"Jsem duševně hluboce rozrušena tím, že tento muž, jehož neznám a který věří, že mě důvěrně zná, byl v mé bezprostřední blízkosti a i nadále se pokouší o fyzický kontakt se mnou," sdělila Jacksonová.

Gardner, který neměl svého advokáta, uvedl, že nikoho nepronásledoval. "Nechci být považován za slídila. Jsem jen jedním z jejích fanoušků," hájil se.