"Není snadné tvrdit, že existuje takový limit," napsal astronom Donald Figer v Nature. "Dokázat to by znamenalo změřit všechny existující hvězdy, což je nemožné, ale můžeme teď směle pochybovat o každém objevu hvězdy, jež by měla být nad touto hmotnostní hranici."

Figer se zaměřil na velmi hmotnou hvězdokupu Arches v centru galaxie zejména pro její věk: je dost mladá, aby v ní ještě existovaly masivní hvězdy, a současně dost stará, aby již neobsahovala prach a byla tedy dobře viditelná. Podle propočtů tam měly být hvězdy až 500 hmotnější než Slunce, teleskop však našel "jen" asi 130krát těžší.

Pavel Kroupa z bonnské univerzity v doprovodném článku soudí, že hvězdy nad tento limit mohou přesto vznikat, ale při srážkách objektů. "To je však nejen vzácný, ale také velmi bouřlivý proces," uvedl. Taková hvězda má pak jen krátký život.

Rekord padl loni

O objevu dosud rekordního superobra, objektu LBV 1806-20, který je 150krát hmotnější a 40miliónkrát jasnější než Slunce, informovalo Právo už před rokem. Do té doby převládal názor, že hvězdy nemohou být více než 120krát větší než Slunce. Tlaky a teploty v důsledku jaderných procesů v jejich jádru by totiž byly silnější než soudržnost hmoty hvězdy a její vlastní gravitace.

Nejmenší je jako Jupiter

Supermasivní černé díry (zhroucené zbytky velkých hvězd s všepřitahující gravitací), jež dosahují možná i miliónkrát vyšších hmotností než Slunce, nelze považovat za hvězdy.

Zřejmě nejmenší známou hvězdou je bílý trpaslík o průměru jen 160 tisíc kilometrů (o 15 tisíc více než Jupiter) a hmotnosti 30 tisíc Zemí. Tým Evropské jižní observatoře jej objevil před týdnem teleskopem VLT na chilském Paranalu, když pátrali po předpokládané planetě hvězdy OGLE TR 122 v jižním souhvězdí Carina (Lodní kýl).

Poprvé prokázána galaxie z temné hmoty

Rotující a velmi hmotný objekt , jevící se v radioteleskopech jako obrovské kvantum neutrálního vodíku, nemůže být nic jiného než galaxie z tajemné temné či skryté hmoty. Dospěl k tomu podle informace agentury AFP po pěti letech zkoumání nejbližší kupy galaxií v souhvězdí Panny (Virgo) britsko-americký tým.

Teorie o tomto typu hmoty, která má tvořit podstatnou část vesmíru, umožňuje vysvětlit některé nesrovnalosti v pohybu vesmírných objektů, a objevem galaxie, předběžně označené VIRGO-HI-21, dostává téměř "hmatatelný" důkaz.