Na Saturnu vzniká tento prvek reakcí slunečního záření s ledovými čátečkami v prstencích, sloučením dvou atomů se pak tvoří molekulární kyslík O2. Na Zemi je to látka potřebná pro přežití drtivé většiny organismů. V Saturnově atmosféře se ovšem kyslík vytváří bez současného vzniku nějaké formy života.

Prstence této planety jsou tvořeny vodním ledem, tudíž vědci očekávali spíše atomy odvozené z vody než molekuly O2. Zjištění jejich vzniku ve vnější části sluneční soustavy bylo velkým překvapením. Brzy se jistě dočkáme dalších důkazů o vzniku kyslíku ve sluneční soustavě - například nad ledovými měsíci planety Jupiter.

Zjištěné informace vědci využijí při pátrání po životě ve vesmíru. Otázkou však je, jestli je vůbec kyslík potřeba pro vznik života.