Organizace Australian Koala Foundation (AKF), která se stará o záchranu koalů medvídkovitých, prohlásila tento týden, že populace těchto vačnatců klesla na kritickou hranici 80 tisíc. Ze 128 známých teritorií se tito vačnatci vyskytují už pouze na 41 místech a jejich počet rok od roku stále klesá.

Koalové (navzdory obecnému přesvědčení je slovo koala rodu mužského, nikoliv ženského) se vyskytují na obrovském prostoru a zjistit jejich přesný počet je prakticky nemožné. I když je číslo 80 000 na dolní hranici odhadů, tvrzení o kritickém počtu podporuje pozorování rapidního úbytku zvířat ve známých lokalitách kvůli odlesňování, epidemiím a příbuzenskému křížení (inbreeding).

Na teritoriích ve státech Queensland a Nový Jižní Wales klesla populace koalů o 80 procent od začátku pozorování. Odhadovaný počet přeživších zvířat je jenom zlomkem těch, která byla ulovena kvůli kožešině. „Mezi lety 1890 až 1927 bylo zastřeleno a posláno do Londýna na osm milionů koalů,“ uvedla šéfka organizace AKF Deborah Tabartová pro New York Post.

Funkční vymření

Termín funkční vymření se používá většinou v situaci, kdy množství přeživších zvířat jednoho druhu už není schopné vyprodukovat další životaschopné generace potomků. Občas je používán v lokálním smyslu, kdy druh přestane existovat na vymezeném území (u nás to byl donedávna například vlk obecný). Termín lze rovněž použít v situaci, kdy druh přestane plnit svou roli v daném ekosystému.

Území, které obývají koalové.

Území, které obývají koalové.

FOTO: Australian Koala Foundation

Lze říci, že na koaly lze aplikovat termín funkční vymření ve všech smyslech tohoto výrazu. Existují oblasti, kde koalové už vymřeli, některé populace kvůli malému počtu jedinců dále drasticky klesají kvůli inbreedingu a vzhledem k obrovskému teritoriu, na kterém koalové žijí, lze předpokládat, že celkový odhadovaný počet zvířat nestačí k tomu, aby se druh zachoval do budoucna.

Naděje stále existuje

Deborah Tabartová doufá, že by zvrat mohl přinést nový zákon na ochranu koalů. Ten je připraven od roku 2016 a často je připodobňován k americkému zákonu na ochranu orla bělohlavého.

Tomuto symbolu Spojených států hrozilo v šedesátých letech vymření, když ve volné přírodě přežívalo pouze 500 párů. Nejen díky přísné ochraně ale i obrovské veřejné podpoře a systematickému uvádění ptáků do volné přírody se do roku 2009 populace orlů více než ztřicetinásobila. Před deseti lety žilo na území USA dle odhadů už více než 16 000 párů.

Koaly zatím nemají příliš dobré vyhlídky na přežití.

Koalové zatím nemají příliš dobré vyhlídky na přežití.

FOTO: Profimedia.cz

V podobnou „záchranu na poslední chvíli“ stále věří organizace AKF. „Zákon na ochranu orlů byl úspěšný, protože tu byla politická vůle zachránit národní ikonu. Je na čase, aby se koala dočkal podobného respektu,“ uvedla Tabartová, která chce apelovat na vládu, aby zákona konečně přijala.

Zda se povede koaly zachránit, ale není vůbec jisté. Zatím to vypadá, že překážky, kterým koalové musí čelit, jsou příliš těžké.