Komisař Günter Verheugen však v pátek rozptýlil tajné přání euroskeptiků, že v kosmu dokument zůstane. "Buďte si jisti, že se vrátí! Evropská ústava ukazuje světu, jak se státy mohou přenést nad své národní zájmy a vyjádřit úsilí téměř půl miliardy občanů ke společným cílům míru, svobody a prosperity," uvedl komisař.

Kosmonauti z Evropy podle tradice do vesmíru s sebou vždy berou něco, co má velkou symbolickou hodnotu. O kopii euroústavy, která se před startem musí podrobit zevrubným testům, podle Verheugena požádali sami kosmonauti.

Francouzský kosmonaut Michel Tognini, který výtisk za ESA převzal, ČTK řekl, že testování ústavy nebude nijak bolestivé. Jde podle něj jen o to zajistit, že její obal nebude obsahovat hořlavé látky a že bude během letu uložena na takovém místě, aby nikoho nemohla ohrozit.