Nakonec se po delším váhání a obligátních laškovných diskusích s moderátorem Vladimírem Čechem odhodlal k označení Josefa II. Čech mu poté způsobem vystupňovaně dramatickým (stále stejným a tudíž již jen málo zábavným) zjevil, že má pravdu, že si vybral správně: "Ano, byl to Josef II., kdo svým tolerančním patentem z roku 1781 zrušil nevolnictví."

Nelze tento nesmysl přičítat Čechovi, ten jen čte, co má na monitoru počítače před sebou. A tam je zase jen to, co k příslušné otázce a odpovědi na ni napíše lektor, který má zadávání otázek do počítače na starosti.

Jemu zřejmě uniklo, že Josef II. vydal nejméně dva patenty: tzv. toleranční patent o rozšíření náboženských svobod a práv protestantů i pravoslavných, a patent o zrušení nevolnictví. Oba vydal v témže roce 1781, ale to neznamená, že šlo o jediný dokument! (Ostatně i Václav Klaus, když přišel se svým "tolerančním patentem" ve spolupráci mezi ODS a ČSSD neměl jistě na mysli zrušení nevolnictví pro soc. dem.).

Není to poprvé

V dubnu 2001 se v milionáři objevil jiný nesmysl: lektor tehdy prostřednictvím počítače tvrdil, že zdravý dospělý člověk má čtyři zuby řezáky, zatímco ve skutečnosti jich má osm. Nova tehdy ujišťovala, že byla učiněna potřebná opatření, aby se podobné chyby v budoucnosti neopakovaly.

"Budou nalezeny další způsoby kontroly, které by podobným omylům napříště zabránily," uvedla tehdy Nova ve svém písemném stanovisku. Pravdou je, že tentokrát nešlo o chybnou odpověď, ale "pouze" o její chybné zdůvodnění. Přesto to něco vypovídá o úrovni znalostí příslušných lektorů naší nejsledovanější televize a má to neblahý vliv na diváky. Nebo snad mají jen bezduše sledovat narůstající konto soutěžícího, aby se s ním mohli posléze radovat z konečného zisku či truchlit nad zbytečnou ztrátou?