Dramatický boj na život a na smrt zachytil Hannes Joubert 26. dubna u přehrady Ngotso v Krugerově národním parku. Jako první uviděl turista pakoně, který se válel v prachu, aby se zbavil parazitů.

Kromě turisty si však válejícího se zvířete všimly i dvě lvice na lovu. Okamžitě se na pakoně vrhly. Pakůň se pokusil postavit, ale téměř okamžitě zase padl na zem pod vahou dvou zuřivých šelem.

„Ten den jsme o něco dříve viděli, jak lvi jiného pakoně bez problémů zabili,“ uvedl Joubert s tím, že lvi jsou v lovu pakoňů poměrně úspěšní. Tyto dvě lvice si ale musely nechat zajít chuť. Pakůň jednu ze lvic nabral na rohy a navzdory tomu, že se mu druhá šelma zakousla do stehna, dokázal lvici shodit na zem.

Shozená lvice se pak urychleně klidila z dosahu vražedných kopyt, zatímco její souputnice neustále visela na pakoni. Brzy i ona dolétla do prachu a raději zmizela do bezpečí.