Archeologové Dagmara Maňková, Marek Milewski a Malgorzata Targoszová znovu zkoumali nálezy pazourků a dalších kamenných nástrojů pocházejících ze starších vykopávek na lokalitě Wylotne nad údolím řeky Sespowky. Jeskyně s památkami na osídlení neandrtálci byla objevena již v 19. století, důkladný výzkum zde však proběhl až v 60. letech 20. století.

Nynější podrobná prohlídka nálezů odhalila, že některé z nich jsou vlastně "repasované" starší kusy. Na pazourkových nožích jsou například patrná ostří s různě starou patinou na povrchu.  

Snaha o ekonomické chování

Jiné nástroje zřetelně vznikly ze zlomků větších kusů, které původně sloužily k jinému účelu. Podle archeologů jde o důkaz, že neandrtálci se snažili s cennou surovinou zacházet co nejekonomičtěji. Kladou si otázku, zda nástroje nalezené na lokalitě Wylotne vyráběla a později upravovala jedna a táž osoba nebo zda se starších nástrojů zmocnil někdo jiný a upravil si je pro svou potřebu.

Neandrtálci se objevili před přibližně 120 tisíci lety, poslední nálezy jejich pozůstatků pocházejí z doby před 20 až 30 tisíci lety. Dříve se soudilo, že šlo o primitivnější předchůdce moderních lidí, kteří podlehli jejich tlaku, stále více nálezů však svědčí o tom, že i oni měli poměrně vyspělou kulturu.

Nad důvody jejich odchodu ze scény se zatím vznáší řada otazníků. Po neandrtálcích zbyly jen kosterní pozůstatky. Jejich vyhynutí dodnes představuje velkou vědeckou záhadu