Start se musí uskutečnit do 28. ledna, kdy končí časové okno pro zahájení mise.

Průzkum šest kilometrů širokého jádra komety se uskuteční pomocí měděného projektilu - impaktoru vážícího 372 kilogramů, který mateřská loď vystřelí 3. července, den před plánovaným nárazem.

Do kráteru by se vešlo Koloseum

Podle NASA by náraz v rychlosti 37 tisíc km/h mohl v jádru vyhloubit kráter, do něhož by se vešlo římské Koloseum. Tato stavba ve tvaru elipsy zaujímá plochu asi 2,5 hektaru a je vysoká necelých 50 metrů, tedy jako 12 až 15patrová budova. Srážka by neměla vychýlit dráhu Temple 1. Operace je zcela unikátní a bude dokumentována nejdokonalejší optikou.

"Budeme to celé snímat nejsilnější kamerou, která kdy byla v kosmu," řekl profesor astronomie Marylandské univerzity Michael A'Hearn, jenž bude řídit analytické práce. Jedna bude přímo na impaktoru a druhá na mateřské sondě asi 500 km vzdálené.

Za optimálních podmínek poskytne kamera fotografie povrchu komety s rozlišením až 20 centimetrů na pixel. Pokud ale bude aparát zanesen těsně před dopadem pískem, bude rozlišení možná jen tři cm na pixel.

Náraz, který šéf projektu Rick Grammier přirovnal k prvnímu nebeskému ohňostroji spuštěnému člověkem, budou sledovat i vesmírné teleskopy NASA  - Chandra, Hubble a Spitzer a na Zemi astronomové včetně expertů v observatoři na jihočeské Kleti. Ti připravili po dohodě s autorem projektu A'Hearnem papírové modely sondy i projektilu.