"Od čtrnáctého století sice zmizelo pouhé 1,3 procenta ptačích druhů, ale stavy populací klesly o pětinu až čtvrtinu," píše se ve zprávě, která se týká 9787 žijících a 129 vyhynulých druhů.

Zmizení nebo výrazný pokles populace jednoho druhu se v důsledku ekologických vazeb promítne do celého ekosystému. Epidemie, jež před několika lety téměř vyhubila indické supy, vedla k přemnožení krys, které se projevilo jak ztrátami v zemědělství, tak děsivým vzrůstem úmrtí pokousaných lidí na vzteklinu - z asi 40 tisíc případů na celém světě bylo 30 tisíc v Indii.

Úbytek ptáků, kteří sají nektar z květů, nebo se živí semeny, zase znamená omezení možnosti rozmnožování pro některé rostliny, naopak přemnožení například rýžovníků, které jsou u nás chováni jako okrasní klecoví ptáci, přineslo jihovýchodní Asii ztráty na výnosech tamní klíčové obilniny - rýže.