Videomapping znázorňující ty nejsvětlejší okamžiky z historie vysoké školy a nastiňující budoucnost technických oborů má na svědomí skupina BLACK/DIVISION, která podobně oživila například Dům u Zvonu a podílela se na soutěži Největší Čech. O scénář a režii se postarala herečka a režisérka Viktorie Čermáková, originální hudební doprovod složil Ondřej Mikula známý pod pseudonymem AidKid.

Nová budova ČVUT byla otevřena 2. května a vznikla rekonstrukcí a dostavbou bývalé menzy. Nyní v budově sídlí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), je zde rovněž nově umístěno sídlo rektorátu, několika kateder Fakulty elektrotechnické a část Výpočetního a informačního centra.