Tento krok znakovou řeč zcela zrovnoprávní s mluvenou angličtinou a bude možno z něj dělat i zkoušky, uvedla Susan Danielsová z Národní společnosti pro neslyšící děti. Jazyk, který v Británii používá na 70.000 neslyšících, má vlastní slovník a gramatiku. Jeho znalci tvrdí, že je velmi bohatý a schopný vyjádřit například vůně, bolest, lásku i abstrakce a koncepty.

Zrovnoprávnění znakové řeči s angličtinou přinese "více prostředků k uspokojování komunikačních potřeb neslyšících," řekl John Low z Královského institutu pro neslyšící a špatně slyšící osoby.