Význam kosterního nálezu potvrdil i ředitel archeologického muzea v Sofii Vasil Nikolov, když zároveň připustil možnost odchylky jednoho tisíce let při stanovení stáří kostry.

"Tento objev nicméně potvrzuje, že současná evropská civilizace vzešla z našeho regionu. Podobné příbytky a pohřebiště objevené v Evropě se datují 6000 lety," vysvětlil Nikolov v magazínu.

Kostra středomořského typu s dobře zachovaným chrupem byla nalezena u vesnice Ohoden v oblasti Vrače na severovýchodě země. Archeologové ji pojmenovali Todorka.

Vedle Todorčiných kosterních pozůstatků nalezli i sídliště z neolitické doby, kde objevili zuhelnatělá obilná zrna, kosti z býků a keramické nádoby. Na jaře chtějí bulharští archeologové v průzkumu tohoto naleziště pokračovat.