Kousek dávné historie se vrátil do Středozemního moře. „Musím se štípnout, když ji vidím. Je k neuvěření, že jsme ten projekt dokončili,“ řekl Avner Hilman, archeolog z Izraelského památkového úřadu. Ten s výzkumníky z Haifské univerzity spojil síly pro stavbu repliky 2500 let staré lodě. Práce jim trvala celé dva roky, při její stavbě totiž využívali prastarých postupů i materiálů.

Malá obchodní loď z helénistického období byla nalezena v roce 1985 na pobřeží Izraele. S těžkým nákladem vyplula z Kypru, kvůli chybě v navigaci ale skončila na písčině blízko pobřeží a tam byla pohřbena. Pod pískem strávila přes dvě milénia, než ji objevili archeologové. Byla podle nich ve výjimečně dobrém stavu a dozvěděli se mnohé o její stavbě i použitých materiálech. Písek a mořská voda  vrak velmi dobře zakonzervovali, z původní lodě zbylo 14 příček, kýl i lodní můstek.

„Je to poprvé, co někdo pro výzkumné účely postavil takovou loď. U tohoto projektu jsme chtěli přijít na dvě věci. Jak postavit loď pomocí technik a postupů, které lidé využívali před dvěma a půl tisíci lety. A pak chceme zjistit, jak se plavili po Středozemním moři se čtvercovou plachtou. Netušíme, jak to dělali,“ uvedla akademička Haifské univerzity, doktorka Deborah Cvikelová. Konstrukce repliky stála dva milióny šekelů (v přepočtu přes 13,8 miliónu korun).

„Uvědomili jsme si, že její konstrukce odporuje všem postupům a principům, které se dnes používají při stavbě jachet,“ dodal Hilman. „Nemohl nám proto pomoci žádný stavitel lodí. Na všechno jsme museli přijít sami.“

Na obchodní lodi byly nalezeny nástroje pro její opravu, i ty výzkumníci použili při stavbě. S použitím stejných materiálů, nářadí i metod dokázali během dvou let celou loď postavit. Stejně jako originál má na délku 12 a půl metru a je čtyři metry široká. V pátek její vyplutí na moře oslavili konstruktéři starověkým námořním rituálem, vylitím vína a olivového oleje do moře.