Stopy po explozi v podobě vrstvy vzácného izotopu železa objevili američtí vědci 4800 metrů pod hladinou Tichého oceánu. Izotop železa s atomovým číslem šedesát je na Zemi vzácný a odborníci si myslí, že mohl přijít jedině z výbuchu supernovy.

Supernovy jsou hvězdy, které spalují vodík a mění ho v jaderné fúzi na stále těžší prvky až do vytvoření železa. To je konečným produktem jaderné fúze. Hvězda se poté zhroutí a energie, která přitom vznikne, vede k mohutné explozi, při níž vyvrhne do kosmického prostoru většinu své hmoty a vyšle intenzívní kosmické záření. Výbuch, který postihl Zemi, nastal prý před 2,8 miliónu let.

Sestup ze stromů

Na základě objevu vzácného izotopu železa americkými vědci německý odborník Günther Korschinek a jeho kolegové z Technické univerzity v Mnichově dospěli k závěru, že na Zemi dopadaly mikroskopické trosky supernovy, ale především záření.

To působilo přinejmenším 300 000 let a ohřálo pozemský povrch natolik, že došlo k podnebním změnám. Tyto změny vedly k odlesnění Afriky, což pro lidské předky znamenalo nutnost sestoupit z korun stromů do rodící se savany.