Podle starých čínských pramenů ležel Loulan na Hedvábné stezce, nejvýznamnější obchodní cestě starověké Asie.

Lokalita leží u čínské jaderné střelnice, proto se tam od objevu archeologové dostali jen jednou, a to na konci 70. let. Odkryli zbytky asi stovky kruhových mohylových hrobů - kurganů, několika paláců a obytných domů.

Záhadná kultura

Odhaduje se, že pod nánosy písku pouště Lop Nur, která ale ještě v prvních stoletích našeho letopočtu byla rozsáhlým jezerem, se skrývá asi tisícovka staveb. Zatím vědci z dřevem vyložených pohřebních mohyl vyzvedli mimořádně zachovalé mumie muže a ženy.

Oba dávní obyvatelé byli vysocí téměř dva metry a jejich kostry vykazují charakteristické znaky kavkazského typu, ačkoliv celou Asii obývá podstatně menší mongoloidní lidské plemeno.

Dvě radiokarbonové analýzy určily stáří koster na 8500 a 3000 let. Odborníci doufají, že zahájený výzkum pomůže objasnit jednu ze záhad archeologie, tedy existenci izolované kultury, vzdálené od ostatních bílých civilizací tisíce kilometrů.