Jde o velmi prostý kamenný výklenek, který přesně odpovídá sparťanskému stylu rebelského řeholníka.

Experti si jsou jisti, že na této toaletě Luther (1483-1546) napsal svých slavných 95 tezí proti kupčení církve s odpustky, které pak 31. října 1517 přibil na portál tamního kostela.

Lutherův záchod tvoří kamenné sedátko široké třicet centimetrů, na němž sedával teolog, který trpěl chronickou zácpou. Pod ním je jáma a stoka.

Sám Luther zdůrazňoval, uvedl ředitel Lutherova památníku Stefan Rhein, že "udělal svůj reformátorský objev ve stoce, ale zatím jsme nevěděli, kde by tato stoka mohla být. Nyní je jasné, co měl reformátor na mysli," dodává.