Velký dodatečný tlak vodních mas podle týmu vědců v čele s Elizabeth Cochranovou z kalifornské univerzity v Los Angeles stačí, aby přivodil otřesy půdy.

Odborníci zkoumali tektonické procesy na více než 2000 lokalitách s geologickým poklesem a hledali souvislost s mírou vzdouvání moře v těchto oblastech. Omezili se přitom jen na pohyby půdy maximálně do hloubky 40 kilometrů.

Tyto pohyby, které se odehrávají relativně blízko zemskému povrchu, obvykle nastávají v takzvaných sedukčních zónách, v nichž se jedna zemská deska zasouvá pod jinou.

Tyto oblasti jsou už tak vystaveny velkým tlakům vyvolaným proměnlivou přitažlivostí Měsíce a Slunce a na zemské kůře vytvářejí četné vrásy a propady.

Dalším faktorem je ale podle vědců i dodatečná hmotnost vodní masy působící při velkých přílivech. Zjištění jejich přesného vlivu bude podle geologů vyžadovat ještě další měření.