Mladý troodontid zaujímal ve spánku stejnou polohu jako ptáci. Jak uvádějí v článku paleontolog Mark Norell a jeho čínský kolega, nález poskytuje "vzácný důkaz, že chování těchto nelétavých dinosaurů má přímé vazby na zvyky létajících ptáků."

"Nález ukazuje nejranější výskyt typické spánkové polohy, jaké se objevuje u ptáků," tvrdí oba vědci. Jde o pozici, kdy pták schová hlavu pod křídlo, aby zmenšil svůj povrch a uchoval lépe teplo. Dinosaurus však žádné křídlo nemá.

"Z hlediska fylogeneze můžeme říci, že tato pozice spojuje moderní ptáky s jejich nelétajícími předchůdci," uvedl Norell.

Třiapadesát centimetrů dlouhou fosílii nalezl tým amerických a čínských paleontologů v severovýchodní Číně v provincii Liaoning. Pochází z jury, její stáří se odhaduje na 128 až 139 miliónů let.

Sinovenator vyplnil mezeru

Stejný tým už v roce 2000 objevil v oblasti troodontida rodu sinovenator, majícího velmi blízko k ptákům. "Není to přímý předek ptáků, ale jejich velmi blízký bratranec," uvedl paleontolog Peter Makovicky o metrovém tvoru, který má ramenní kloub i pánev stejné stavby jako ptáci a žil ve stejné době jako v Německu známý Archeopteryx litographica.

Sinovenator představuje chybějící článek mezi ptáky a čínskými opeřenými dinosaury. "Objev sinovenatora je velmi důležitý, protože je to nejstarší nalezený troodontid a zaplňuje mezeru v čase mezi dobou vzniku ptáků a časem, kdy zmizeli malí teropodi ptačích tvarů," uvedl Norell.

Troodontidi mají řadu společných znaků s ptáky, například mají odlehčené kosti, do nichž vedou plicní vaky, Troodon formosus má stejnou stavbu vaječné skořápky jako ptáci a v Mongolsku Norellem objevený  byronosaurus stejné zuby jako archeopteryx.

V severovýchodní Číně bylo od 80. let nalezeno mnoho fosílií odhalujících postupný vznik ptáků z dinosaurů.