Ze závěrů průzkumu, jemuž se podrobilo tisíc dospělých obyvatel, vyplývá, že Británií otřásá hlavně strach z pavouků, švábů a podobné havěti. Až na druhém místě je strach z terorismu, po němž následuje obava z hadů.

"Není překvapivé, že teroristické atentáty se umístily až za hmyzem," řekla psycholožka Donna Dawsonová, která výsledky okomentovala. Podle ní je strach z hmyzu dalece starší, tudíž je v myslích lidí pevněji zakotven.

Dále se Britové bojí výšek a smrti. Na šesté místo národních fóbií se probojoval strach z návštěvy zubaře, hned za ní se umístily obavy z injekcí. Následuje je panika z veřejného vystoupení, ať už jde o přednesy na poli profesionálním či v kruhu rodinném.

Až na devátou příčku se propadly obavy ze zadlužení a na poslední obavy z létání letadlem. V desítce největších strachů Britů se nepromítly obavy z neúspěchu či kriminálních činů.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Čeho se bojíte nejvíce?