Svatba bývá sama o sobě dost často velmi emotivní záležitost. Na ceremoniálu, který se konal 19. června, ale nezůstalo jedno oko suché.

Nevěstin strýc Derek, který utrpěl před dvěma dekádami poranění míchy a zůstal ochrnutý na všechny čtyři končetiny, se dokázal za pomoci asistenta zvednout z invalidního křesla a pohupovat se s nevěstou do rytmu.

BEZ KOMENTÁŘE: Kvadruplegik dojal na svatbě své neteře svým výkonem všechny k slzám

Ochrnutý Derek vstal po 20 letech z vozíku a zatancoval si na svatbě s neteří.

FOTO: AP

Derekova rekonvalescence probíhá pomalu, ale výsledky se dostavují. Svatební tanec byl rozhodně jedním z milníků v jeho zotavování.