Státní úředník v dopise adresovaném předsedovi soudního dvoru napsal, že svůj poslední plat viděl naposledy v roce 1977. Tehdy byl odkázán k chudobě.

"Jsem bez mzdy od 16. května 1977," upřesňuje v listě, "můj plat byl tehdy pozastaven." Od té doby podle vlastních slov čelí krutému utrpení a ponižování.

Zviditelnění problému

Ve své žádosti o povolení dále uvádí, že nemá jinou volbu, než si sáhnout na život. Chce tak upozornit na skutečnost, která se děje i ostatním lidem v zemi.

Sebevražda pro něj rovněž představuje možnost s mizernými životními podmínkami skoncovat.

Sharma pohrozil, že pokud mu nebude vyhověno, zahájí časově neomezený protest před hlavním bránou Nejvyššího soudu.