"Je to zvláštní pocit, že to může být první planetární systém mino našeho, který jsme spatřili," řekl astronom Chritophe Dumas.

"Jestliže je průvodce hvězdy 2M1207 skutečně planeta, tak je to poprvé, kdy by byla zobrazena exoplaneta (tedy planeta patřící k jiné planetární soustavě, než je ta naše) obíhající okolo hvězdy nebo hnědého trpaslíka," uvedl Benjamin Zuckerman z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Anne-Marie Lagrangez z francouzské observatoři v Grenoblu to komentovala slovy: "Náš objev reprezentuje první krok k otevření nového odvětví astrofyziky, jíž je zobrazování a spektroskopická analýza planetárních systému (mimo Sluneční soustavu). Takovéto studie umožní astronomům popsat fyzikální struktury a chemické složení velkých planet a možná i těch podobných Zemi." 

V dubnu a v květnu  zaměřili američtí a evropští astronomové velký teleskop na poušti Atacama na červený bod poblíž 8 miliónů let starého hnědého trpaslíka 2M1207. Spektrografická analýza ukázala, že na objektu jsou přítomné molekuly vody.

Výzkum ještě není ukončen, takže ještě není jisté, zda skutečně jde o planetu, ale vědci očekávají, že další pozorování, která budou trvat rok, to potvrdí.

Hvězda 2M1207 má hmotnost jen několika procent Slunce, takže v ní nemůže probíhat termonukleární reakce jako na Slunci.