O záběry už projevila zájem i Central European Meteor Network, která záběry meteorů shromažďuje.

Podařilo se je pořídit jen náhodou. V obci Plešivec na jihovýchodě Slovenska dělal redaktor televize rozhovor s prezidentem národního autoklubu. Až ve střižně si všiml, že v záběru je vidět padající ohnivou kouli.

I když záběr trvá jen dvě vteřiny, odborníci jsou nadšeni. „Vidět meteor ve dne a ještě ho natočit, je mimořádná událost,“ řekl Pavol Rapavý ze Slovenského svazu astronomů.

Vědci zjišťovali přesnou dráhu meteoru. „Bolid letěl nad severovýchodem našeho území, někde nad jihovýchodním Polskem. Kontaktoval jsem polské kolegy,“ uvedl Juraj Tóth, astronom z Univerzity Komenského. „Pokud by letěl pod větším úhlem, nějaké zbytky dopadnou i na zem,“ konstatoval Bahýl.

Jako bolid se označuje velmi jasný meteor, který na noční obloze září více než Venuše.