Na Měsíc by podle odborníka měly být dopraveny vzorky DNA každého rostlinného a živočišného druhu.

Pokud by naše planeta byla někdy zničena třeba jadernou katastrofou či srážkou s asteroidem, na Měsíci by se jednotlivé druhy uchovaly.

Osídlení z Noemovy archy

"Kdyby došlo na Zemi ke katastrofální kolizi nebo k nukleární válce, bylo by možné (na Měsíci) nalézt vzorky biosféry Země včetně těch lidských," řekl Foing.

"Potom by šlo znovu osídlit Zemi jako z Noemovy archy," dodal vědec ke své vizi jakési knihovny DNA na Měsíci.

ESA v současnosti chystá přistání své první sondy na Měsíci v listopadu a Foing je vedoucím evropských misí na Měsíc. Jeho názory by měly být tedy brány vážně.