„Modlitba za žalobce je v Rusku bezprecedentní právní rozhodnutí,“ poznamenala v pátek stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Dohodu uzavřela jedna firma a nižegorodské biskupství ruské pravoslavné církve. Biskupství si u firmy objednalo projekt kotelny v jedné ze svých budov. Společnost svou část dohody splnila, ale biskupství jí zaplatilo jen polovinu dohodnuté částky.

Firma zažalovala biskupství u arbitrážního soudu, kde se však stranám posléze podařilo dosáhnout smíru. Podle dohody, potvrzené soudem, je biskupství povinno vyplatit žalobci 200 000 rublů (asi 60 000 Kč) a modlit se za zdraví dvou šéfů firmy, jejich rodin a za úspěch ve všech jejich záležitostech a činech. Na oplátku se firma zřekla všech dalších požadavků vůči žalované straně.