Tazatelé respondentům předkládali jedinou otázku - jak často mění své spodní prádlo.

Někteří lidé přiznali, že si mění spodní prádlo co nejméně, dokonce někdy ani ne jednou za týden. Více než třetina lidí ve výzkumu uvedla, že stejné spodní prádlo nosí dva a více dní.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Jak často si měníte spodní prádlo?

Nejméně navyklí na pravidelnou výměnu prádla jsou podle průzkumu Norové ve věku od jednačtyřiceti do padesáti let. Z výzkumu také vyplynulo, že lidé žijící s partnerem si mění spodní prádlo méně často než samotáři.

Jedenáct procent dotázaných Norů se přiznalo, že po čistém spodním prádle sáhnou dvakrát až třikrát do týdne, zatímco osmnáct procent zhruba čtyřikrát až šestkrát týdně.