"Bylo to opravdu překvapení, když jsem se podíval do mikroskopu a uviděl jsem něco tak podivného," uvedl šťastný objevitel dr. Walker, který na ostrově prováděl terénní výzkum.

"Nepochyboval jsem, že to je nějaký nový druh. Ještě jsem ale netušil, že mám před sebou nejmenšího obratlovce naší planety."  

Snazší přizpůsobivost

Rekordmany v "malosti" jsou pouze samci tohoto druhu, protože samice jsou v průměru o půldruhého milimetru delší. Ryba prodělává velmi rychlý vývoj a dožívá se jen pár měsíců, takže se na útesu vystřídá ročně několik generací.

Zdánlivě nezáviděníhodný krátký život má z hlediska zachování druhu velkou výhodu - rychlá obměna generací spolu s genetickou proměnlivostí živočichovi umožňuje přizpůsobovat se i poměrně náhlým změnám životního prostředí.