Jeskynní systém je přístupný z místního kostela. V chodbách, které se nacházejí zhruba 12 metrů pod zemí, lidé už v 17. století skladovali jídlo nebo hledali úkryt ve velkých mrazech.

Dnes se o jeskyně starají dobrovolníci, kteří získali podporu v Američanovi jménem Jeffrey Gusky. Civilním povoláním lékař už 20 let pracuje na fotografickém projektu „Skrytý svět první světové války“ a chodby se snaží zviditelnit, protože věří, že dnešní lidé si mají z jejich návštěvy co odnést.

„Byli to mladí lidé jako my, moderní lidé. Věděli, že můžou umřít. Na těch stěnách vidíme, jak psali svou poslední zprávu pro nás všechny. Nevěděli, jestli ji někdo spatří,“ uvedl Gusky pro agenturu Reuters.

Většinu vzkazů a nápisů zanechali v jeskyních kanadští vojáci, po nich následují ti britští. Gusky proto společně s místními dobrovolníky doufá, že s blížícím se stým výročím bitvy na Sommě je vlády těchto dvou zemí podpoří, aby se tomuto památnému místu dostalo více pozornosti a mohlo ho tak navštívit více lidí.