S požadavkem přišel třicetiletý Alexander Mechthold. Úřady v Arnsbergu na západě země jej nejprve zamítly s tím, že takový postup by byl nezákonný.

Mechthold však trval na svém a vysvětloval, že tím chce vzdát čest Albertu Einsteinovi, který je na jednom ze snímků rovněž vyobrazen v neuctivé pozici.

Dosáhl svého

Úřady po důkladném prostudování příslušných právních textů nakonec muži jeho záměr povolily.

Držitel nezvyklého pasu i přesto musel podepsat prohlášení, v němž se zavazuje, že proti městskému úřadu nepodá stížnost v případě, že by při kontrole identity narazil na problémy.