Záběry ukazují pásovce, jak se marně snaží vylézt po kluzké rampě ve výběhu.

Pásovec je druh savce z řádu chudozubých, který žije zejména v Jižní Americe. Svůj název dostal podle krunýře, který se skládá z devíti pásů spojených kůží. Krunýř pásovec používá zejména k obraně, když hrozí nebezpečí, svine se do klubíčka.