Právě v tomto úseku, přesněji od splavu na Ohradě až po Janovou, budou moci využít novou asfaltovou cyklistickou stezku.

Realizaci komunikace urychlila dotace ve výši 2,7 mil. Kč, kterou pro tento účel získala vsetínská radnice od Státního fondu dopravní infrastruktury.

"Dotace představuje 60 procent celkových nákladů, zbývající prostředky budou uhrazeny z rozpočtu města," upřesnil způsob financování místostarosta města Jaromír Kudlík.

S vozy se nesetkají

Nová stezka pro cyklisty povede vně hráze podél řeky Bečvy, bude 3 metry široká a 2,5 kilometru dlouhá. Povede nezávisle na hlavní komunikaci I/57.

"Vzhledem k tomu, že křížení stezky s hlavní cestou bude mimoúrovňové, tedy pod mostem v Ústí, nebude docházet k dopravním konfliktům s vozy jedoucími po silnici první třídy," doplnil Jaromír Kudlík s tím, že tento úsek se v poslední době vyznačuje velkou nehodovostí.

V budoucnu bude součástí páteřní cyklostezky v délce 46 kilometrů, která povede z Valašského Meziříčí přes Bystřičku do Velkých Karlovic.