Shostak k výpočtu použil známou rovnici z Green bank a zásady astronoma Franka Drakeho z počátku 60. let minulého století o tom, co je nezbytné pro existenci nám podobné civilizace v blízkém vesmíru, tvořeném asi stovkou miliard hvězd Galaxie.

Hlavními veličinami tu je počet hvězd s planetami, chemickofyzikální vlastnosti planet, jejich stáří, pozice ve vesmíru.

Pravděpodobnost je překvapivě vysoká - jen v naší galaxii by mohlo být takových vyspělých civilizací v řádu stovek či tisíců a informovat o své existenci by mohly až milionem vysílačů.

Pomáhá dokonalá technika

Současně se každých 18 měsíců zdvojnásobuje rychlost počítačů, a i když podle Shostaka za deset let toto tempo kvůli miniaturizaci procesorů poklesne třeba i na polovinu, kolem roku 2025 bude dostatečná jak vyhledávací kapacita radioteleskopů, tak rychlost zpracování údajů ze zpozorovaných objektů.

Vzhledem k obrovským rozměrům vesmíru, počtu hvězd s planetárními systémy a novým poznatkům o "životaschopnosti" životních forem vědci i mimo program SETI pokládají existenci extrasolárních civilizací (existujících jinde než v naší sluneční soustavě) za vysoce pravděpodobnou.

V brzké době již nebude problém takovou civilizaci najít, zatím jako neřešitelný se však jeví úkol dorozumět se s ní. Bude totiž v nejlepším případě vzdálená dvě stovky světelných let, spíše však tisíce.

Z takové vzdálenosti letí radiový signál příliš dlouho, aby mohlo dojít k dialogu, a hvězdné koráby, křižující galaxii nadsvětelnou rychlostí, znají jen autoři vědeckofantastické literatury.

Přesné datum nelze určit

"Je správné předpovídat vývoj na základě dosavadních trendů a připravovaných investic," poznamenal k Shostakově článku výkonný ředitel newyorské Ligy SETI Paul Shuch s tím, že je třeba do kalkulace zahrnout i rozvoj lidského faktoru.

"Ovšem předpovídat datum, desetiletí nebo století, v němž dojde k přímému kontaktu, to nejde," upozornil.

"Druhý konec komunikačního kanálu bude totiž úplně mimo naše možnosti. O tom, kdo, na jaké úrovni, s jakým zařízením a také s jakými úmysly bude na druhém konci pomyslného sluchátka, nevíme bohužel vůbec nic."