Příbuzenská linie prý vede od rodiny Leninovy matky, jež žila nejen v Rusku, ale i v Pobaltí, odkud se někteří členové dostali do tehdy německého Východního Pruska. Tam má kořeny také Weizsäckerova rodina.

V případě Leninových příbuzných šlo většinou o"buržoazní" honoraci - právníky, lékaře a vědce. Například Leninův prastrýc Gustav Ivanovič Grosholf byl šéfem celní správy v Rize. Dnes příbuzní vůdce ruských bolševiků žijí nejen v Německu, ale i ve Švédsku a ve Spojených státech.

"Klíčové jsou zejména německo švédské vazby Uljanovů," říká ředitelka moskevského Leninova muzea Olga Šalevová. Ke genealogickým výzkumům jsou k dispozici nejen ruské archívy, ale i někdejší vládní Ústav marxismu-leninismu, kde leží neprobádané spisy zahraničních expertů.

Sám Kruse svou překvapivou studii věnoval Leninovu muzeu. Podle Šalevové se v nejbližší době dočká i ruského překladu.