Kostel totiž prochází celkovou obnovou a veškerý inventář musel pryč, čehož využili i restaurátoři k tomu, aby se podívali, jak je na tom socha Krista.

Rekonstrukce jedné z dominant moravské metropole začala v lednu. Restaurátoři museli nejprve z kostela vystěhovat všechen mobiliář, aby udělali prostor stavařům.

„V kostele byl už havarijní stav elektřiny, k tomu se přidaly statické poruchy v jihozápadním nároží a v celém krovu, navíc tu byl i nevyhovující stav interiéru, který byl naposledy vymalovaný v roce 1968. Od té doby se tu fakticky nic kromě provizorních oprav nedělalo,“ řekl Právu Martin Číhalík, který má na starosti restaurátorskou část projektu.

Socha Krista na CT

Socha Krista na CT

FOTO: Monumentum sacrum Brunense

Vnitřku kostela, z kterého do depozitářů zmizelo všechno vybavení, dominuje lešení, které kolem sloupů sahá až téměř pod klenbu a obklopuje i hlavní oltář. Přestože sv. Jakub patří mezi velmi dobře prozkoumané stavby, došlo i na překvapení.

„Za jedním z obrazů jsme našli nástěnnou malbu, o které jsme do té doby vůbec nevěděli. Také jsme objevili náhrobek z roku 1695 za chórovými lavicemi, kterými od 18. století nikdo nehýbal,“ pochlubil se Číhalík.

Restaurátoři také potvrdili existenci krypty pod hlavním oltářem, o které se zmiňovaly kroniky. Při velké historizující přestavbě z 19. století, kdy tehdejší stavitelé vyměnili barokní oltář za neogotický, byla krypta zasypána, aby se nový obrovský oltář nad ní nepropadl.

V kostele zbyly jen holé zdi a místo výzdoby v něm stojí lešení

V kostele zbyly jen holé zdi a místo výzdoby v něm stojí lešení

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„V kryptě byli pohřbení kněží, co se s jejich ostatky stalo, ale nevíme. Možná, že byly přeneseny do kostnice, která je s kostelem propojená,“ uvažoval Číhalík.

Na rekonstrukci kostela místní farnost získala téměř 30 miliónů korun z norských fondů. Celkové náklady na stavbu byly původně plánovány na 36 miliónů, po začátku prací se ale ukázalo, že náklady budou ještě o něco vyšší. Farnost proto požádala o pomoc Jihomoravský kraj i zástupce města.

„Pozdně gotická architektura kostela je jednou z nejdominantnějších na jižní Moravě. Jakub byl vždy brněnským farním kostelem a je velmi úzce spojený s dějinami města,“ dodal Číhalík. Pro věřící se kostel opět otevře v celé kráse v dubnu příštího roku.