„Najednou se odsunulo víko rakve a ona zachrčela: ‚Kde to jsem?‘“ popsal německým médiím šéf pohřební služby.

Žena procitla jen pár minut před vlastním pohřbem. Německá policie řeší případ s podezřením na zanedbání lékařské péče.

Nebožka žila v Domově důchodců AWO Uhlenbrock, kde ji našli bez dechu a známek života. Přivolaný lékař konstatoval smrt. Jenže ona zřejmě mrtvá nebyla a probrala se v rakvi.

„Je to příšerné a nepřípustné. Jsme cupováni tiskem a pranýřováni za to, co se jí stalo,“ postěžoval si ředitel domova důchodců Lother Burger.