"Jak se ve starořímském vojsku jmenoval oddíl o 120 až 150 mužích?" Tak zněla dvanáctá otázka, na kterou soutěžící Karel Lupoměský odpověděl "centurie" skrývající se pod možností b. Počítač ji však neuznal a vybral odpověď c, tedy "manipul".

Lupoměský tak ztratil možnost vyhrát 1,25 miliónu korun a dostat se na další stupínek. Vzhledem k tomu, že je o správnosti své odpovědi přesvědčen, žádá po televizi Nova odškodnění ve výši dvojnásobku částky, tedy 2,5 mil. Kč.

Sporná otázka nabízí více odpovědí

Žalující strana v zastoupení doktorem Klimešem správnost odpovědi několikrát prověřila v odborné literatuře. Dospěla k závěru, že účastník soutěže z ní byl vyřazen neoprávněně, neboť jeho odpověď splňovala veškerá kritéria pravidel. Rovněž poukázala na spornost položené otázky, na níž je více možných správných odpovědí, nikoliv jediná.

Jak u soudu uvedl svědek doktor Václav Marek, specialista na historii a přednášející na FF UK, který v oboru působí zhruba čtyřicet let, otázka je značně rozporuplná. V průběhu starověkých dějin totiž existoval vojenský oddíl v uvedeném počtu, který v určité době vyhovoval jak označení centurie, tak manipul.

Marek při hledání odpovědi na uvedenou otázku vycházel ze svých znalostí a rovněž studoval odbornou literaturu, která jeho původní dojem potvrdila. Rozpětí počtu mužů se různí podle jednotlivých dob a položená otázka neumožňuje jednu správnou odpověď. Sám dále podotknul, že v takto položené otázce chybí exaktnost.

Na dotaz zástupkyně žalované strany sice připustil, že za nejsprávnější odpověď považuje manipul, ihned však upřesnil, že jakožto odborník by váhal.

Vzhledem k tomu, že u nás zřejmě neexistuje specialista zabývající se výhradně antickým vojenstvím, navrhla zástupkyně žalovaného zpracování znaleckého posudku k posouzení sporné otázky. Soud jeho zpracování zadá Ústavu dějin vojenství, případně odborníkům z katedry římského práva PF UK. Jednání bylo odročeno na neurčito.