Čas je největším problémem těch fyziků, kteří se snaží vytvořit jednotnou "teorii všeho", dokonale a vyčerpávajícím způsobem popisující vlastnosti našeho vesmíru.

Někteří se proto rozhodli na něj vyzrát oklikou. Tvrdí, že vůbec neexistuje, ale že jde pouze o naši iluzi, podobně jako třeba otáčení hvězdné oblohy kolem Země. Kdyby se podařilo čas z fyziky takto vystrnadit, bylo by vytvoření "teorie všeho" mnohem snazší.

Iluze časového děje na filmovém pásu

Zůstává už jen malý problém - jak naši iluzi času vysvětlit. S originálním řešením přišel anglický fyzik Julian Barbour, který realitu přirovnává k filmovému pásu. Ten také při promítání vytváří iluzi časového děje, ve skutečnosti se však skládá z jednotlivých políček, která jsou statická a neměnná.

Podobně i skutečnost (alespoň podle Barboura) sestává z nekonečného množství trvalých a nehybných realit, v nichž žádný čas neexistuje. Z nějakého důvodu sice prožíváme tyto okamžiky postupně, po jejich odeznění však prý nepřestávají existovat - všechny naše minulé i příští okamžiky někde stále trvají.

Většina fyziků o možnosti vyloučení času ze hry pochybuje a ještě méně jich je ochotno přijmout Barbourovo pojetí vesmíru. Ale ani v minulosti to skuteční průkopníci nemívali lehké, což ještě neznamenalo, že se mýlili.