Video zachycuje čtyři muže a jednoho chlapce, jak stojí v bahnité vodě a snaží se odklidit naplavené rostliny a suť, která blokovala odtokovou rouru.

Když ale konečně uvolnili její ústí, stáhl proud pod vodu devítiletého chlapce a jeho strýce. Ostatní se jim snažili pomoct, ale nemohli je udržet.

Rodinní příslušníci začali okamžitě v hrůze křičet a s nadějí v očích upírali své pohledy na druhý konec roury. K jejich úlevě se z něj za chvíli vynořil nejprve chlapec, který bral celou hrozivě vypadající událost s nadšením, a nakonec i jeho strýc, který už však radostně vůbec nepůsobil.