Když Lesley Emersonová v roce 2011 zemřela, některé její věci pozůstalí podle BBC pohřbili s ní. A byl mezi nimi i mobilní telefon. Než by vnučka chodila k jejímu hrobu, raději babičce posílala krátké osobní vzkazy, aby jí „svým způsobem byla blíž“.

„Vím, že už nežije, ale přesto jí to (zprávy) chodilo,“ říká Sheri. Zaběhané poklidné mobilní rozjímání a vzpomínání na stařenku však nakonec přineslo šok, když nečekaně přišla odpověď: „Sleduji tě a všechno bude lepší. Jen vytrvej.“

SMS ze záhrobí se ale brzy vyjasnila. Po zavolání na telefon Lesley Emersonové se ozval nynější uživatel jejího bývalého čísla. Ten, sám zaskočen, vysvětlil, že mu číslo přidělil mobilní operátor. Na Sherinu textovou zprávu prý odpověděl, protože si myslel, že mu ji poslal některý z kamarádů šprýmařů.

Operátor se za nepříjemnost omluvil. Objasnil přitom, že čísla, která jsou odpojena a zůstanou nevyužita, po určité době přidělí někomu jinému.