"Noc stráví zhruba z 80 procent spánkem a také ve dne létají často do úlu a nechávají křídla odpočívat," uvedl Menzel, který se zkoumáním včel zabývá téměř čtyřicet let.

Dobrá paměť a čich

Při svém bádání došel dále k poznání, že se včely rychle učí, dobře rozpoznávají vůně a jejich paměť funguje v pěti fázích. U včel snášejících med se kromě krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rozlišuje také raná a pozdní paměť.

Stejně jako zvířata či lidé se prý i včely chovají na základě vzorců odměňování. "Pokud je včela za určité chování odměněna jednou, pamatuje si to týden. Pokud je ale odměněna třikrát, už to nezapomene celý život," řekl vědec ze Svobodné univerzity v Berlíně.

Včely mohou také rozeznávat mnoho barevných vzorců a vůní. Tento hmyz tak dokáže z více než padesáti různých pachů bezpečně rozeznat ten, který potřebuje.

"Zajímavé je, že co libě voní včele, má příjemnou vůni i pro člověka," zdůraznil Menzel.