Když nic netušící seniorka vstupovala do jedné z částí expozice Mezinárodního muzea špionáže v americkém Washingtonu, veselí příbuzní ji rychle začali povzbuzovat, aby se dotkla „akvária“ se žralokem. Celou situaci natáčeli na mobilní telefon.

Po prvním doteku se nic nedělo, a tak rodina babičku hecovala dál. Ta se důvěřivě a zároveň nechápavě opakovaně stěny dotýkala až do momentu, kdy na ni velký žralok zamířil a nárazem poškodil skleněnou hradbu virtuálního akvária.

Přestože reálné ohrožení bylo nulové, žena se upřímně lekla tak moc, že upadla na zem mezi pobavené příbuzné. Úleku i pádu se následně zasmála společně s rodinou.