Odborníci rozdělili dům na dvě poloviny kvůli větší bezpečnosti. V jeho blízkém okolí je totiž celá řada dalších budov, chtěli tak zmenšit riziko jejich případného poškození.

Dům byl zdemolován kvůli svému stáří. Už totiž nezapadal do rychle se rozvíjejícího čínského města.

Jakmile bude zničena i druhá část a odklizeny trosky, začne na místě výstavba moderního obchodního a kancelářského centra.