Jeden světelný rok je dráha, kterou světlo pohybující se rychlostí 300 tisíce kilometrů za vteřinu urazí za dvanáct měsíců - tedy zhruba 9,5 biliónu kilometrů.

Experti s pomocí dalekohledu v souhvězdí Býka zkoumali pět hvězd, které kolem sebe mají kotouče prachu, v nichž se podle vědeckých teorií mohou rodit nové hvězdy. A u hvězdy s označením CoKu Tau 4 teleskop, jehož provoz byl zahájen loni v srpnu, zachytil jasnou oblast, která podle astronomů NASA označuje vznik nového světa.

Problémy pro teorii vzniku planet

Vědci dosud ve vesmíru identifikovali přes sto planet, které leží mimo naši sluneční soustavu. Obecně však panovalo přesvědčení, že tato tělesa jsou stará miliardu a více let. Stáří Země a k ní nejbližších planet dosahuje přibližně 4,5 miliardy let.

"Tento objekt je však starý pouze jeden milión let. To z něj pravděpodobně činí nejmladší planetu, kterou kdy lidé spatřili a která je navíc tak mladá, že působí vážné problémy i pro hlavní teorie planetárního formování," uvedl astronom Dan Watson z Rochesterské univerzity v New Yorku.

Podle jedné teorie planety vznikají, když se malá vesmírná tělesa nazývaná planetesimály spojují dohromady, až vznikne dostatečné množství hmoty pro vznik planety. Jiná hypotéza vychází z toho, že planety vznikají velmi rychlým procesem v prachových prstencích kolem hvězd.

Investice do Spitzeru se vrátí

Nový objev je jedním z několika poznatků, kterými NASA dokládá, že se jí investice do vývoje Spitzeru ve výši dvou miliard dolarů (přibližně 52 miliard korun) náležitě vrací.

Teleskop sice nemůže vidět objekty o velikosti planety přímo, ale jeho infračervené detektory jsou schopny pronikat mračny kosmického prachu kolem velmi mladých hvězd. Mohou tak monitorovat oblasti, v nichž se planety formují.

V takových regionech se také Spitzeru nedávno podařilo objevit velké množství materiálu, který tvoří prachové částečky potažené zmrzlou vodou, metanolem a kysličníkem uhličitým. To by podle vědců NASA mohlo pomoci vysvětlit vznik komet i dalších těles.

"První výsledky ukazují, že Spitzer může výrazně rozšířit naše znalosti o tom, jak se hvězdy a planety formují," uvedl Michael Werner z pasadenského centra NASA v Kalifornii.