"Vzal jsem si jen pár sušenek a snědl jsem velikonoční vejce," stojí ve zlodějově listě, který zanechal na stole holandské humanitární kanceláře, která se stará o obyvatele na německo nizozemském pohraničí.

"Až se mi povede lépe, připíši na váš účet dar," pokračuje v dopise. Zástupci charity lítostivému zloději jeho čin prominou. Prohlásili, že na něj nepodají žalobu.

"Samozřejmě, vloupání je nepříjemná záležitost, ale je zároveň uklidňující, když si pomyslíte, že ještě existují dobří zloději," domnívají se.