Dalšího zkoumání se ujali archeologové a historici. Znalci Dumasova díla se shodují v tom, že de Batz-Castelmore skutečně Alexandra Dumase inspiroval, přestože se od historické pravdy částečně odchýlil, zejména posunul historické období.

Maasricht vznikl asi padesát let před naším letopočtem a stal se svědkem mnoha krvavých bitev. Dobýt město poslal své mušketýry v roce 1673 také francouzský král Ludvík XIV. Jeho gardě velel právě Charles de Batz-Castelmore, který v této bitvě padl. Královi mušketýři město dobyli a až do Napoleonovy porážky u Waterloo patřil Maasricht Francii.